fbpx
For sale
 • Status: available
 • Aalter - projectzone: Steenweg op Deinze z/n, 9880 Aalter
 • Property Size: 8906 m²

Aalter – projectzone

Projectzone met een kadastrale oppervlakte van 8.906 m² waar voorheen een gemeentelijk magazijn was voorzien (op heden reeds gesloopt).  Deze site ligt in een zone voor wonen in een parkomgeving en biedt een mooie opportuniteit voor de ontwikkeling van een residentieel project.

Bieders worden gewezen op volgende aandachtspunten :

 • De bestaande elektriciteitscabine op het terrein dient heringepland te worden.
 • De gemeente Aalter zal geen verder initiatief treffen naar de aanpalende eigenaars toe om de ontsluiting via de Ganzeplas te realiseren. Dit dient te gebeuren door de bieder/koper.
 • Het Agentschap voor Wegen en Verkeer gaf volgend advies m.b.t. de ontsluiting van 3 verschillende woonkavels via de Steenweg op Deinze: schrijven ontvangen vanuit het AWV.

Stedenbouwkundige voorschriften:

Het goed is gelegen in het RUP Woonpark. De volledige voorschriften zijn terug te vinden op:
– RUP Woonpark – Grafisch plan   –   Detail Grafisch Plan
– RUP Woonpark – Toelichtingsnota
– RUP Woonpark – Stedenbouwkundige voorschriften
– Advies Agentschap Wegen en Verkeer mbt ontsluiting wat o.a. het volgende bevat: gunstig advies om 3 verschillende woonkavels te laten ontsluiten naar de gewestweg, op voorwaarde dat:

 • De bestaande bomen op de gewestweg behouden blijven en er rekening wordt gehouden met de bestaande openbare infrastructuur (bushalte);
 • Er maximaal 2 toegangen worden voorzien, 1 geclusterde toegang met een maximale breedte van 7 meter, en 1 toegang met een maximale breedte van 4,5 meter;
 • Het achterliggende perceel dient te ontsluiten naar de gemeenteweg;.

De minimale rooilijn breedte van de nieuwe ontsluitingsweg op de Ganzeplas bedraagt 10,00 m. Voor deze weg zijn de stedenbouwkundige voorschriften van de zone voor verharde dreven (ZONE 8: ZONE VOOR VERHARDE DREVEN) van toepassing.

Benaderende oppervlaktes:

De percelen palen aan de Steenweg op Deinze met een breedte van ca 68,97m. De zijdelingse perceelgrenzen lopen evenwijdig met de omliggende straten. De zuidelijke perceelgrens loopt evenwijdig met de bestaande bebouwing langsheen Ganzeplas en heeft een lengte van ca 127,61m.

De noordelijke perceelgrens loopt evenwijdig bestaande bebouwing langsheen Bosheide en heeft een lengte van ca 130,48m. De oostelijke perceelgrens heeft een breedte van ca 68,77m.

Bijkomende informatie
 • Ligging Vlaanderen
 • Locatie Stadsrand
 • Aard Grond
 • Geschikt als Projecteigendom
 • Beschikbaar Bij notariële akte
 • Staat
 • Kadastraal gekend Aalter 2de afd sie C nrs 1037M en 1043D
 • Oppervlakte volgens kadaster: 8906 m²
 • Garage Geen
 • Buitenaanleg Niet van toepassing
 • Nutsvoorzieningen
 • Verkavelingsvergunning Nee
 • Recente stedenbouwkundige bestemming Andere
 • Detail stedenbouwkundige bestemming Het gewestplan is vervangen door een RUP, Gemeentelijk RUP: 2.14_2_1 – RUP Woonpark (27/7/2006) – Zone 3: Zone voor wonen in een parkomgeving – projectzone
 • Verkoopdossier  aangeboden in het kader van een biedingsprocedure via het  biedingssysteem van Covast. © DIA immo BIV 512.104 | Dit is geen aanbod maar slechts een oproep tot onderhandelingen en tot aanbiedingen tot aankoop.
 • Stedenbouwkundige vergunning Ja
 • Stedenbouwkundige overtreding Nee
 • Voorkooprecht Nee
 • As-built attest Niet van toepassing
 • Maakt deel uit van een voorkeursbesluit of projectbesluit Onbekend
 • Verwarming Niet van toepassing
 • Brandstof Niet van toepassing
Related Property
For sale
Steenweg op Deinze z/n, 9880 Aalter
1.200.000
8906 m²
available